Sandpapper genom historien: Från det första sandpappret till moderna användningsområden

Sandpapper är en typ av papper som har belagts med fina sandpartiklar. Det uppfanns av kineserna på 900-talet och användes ursprungligen för att hjälpa till att avlägsna rost från metallföremål. Under de följande århundradena förbättrades sandpapper gradvis och blev mer populärt slipmaterial för träbearbetningsprojekt. I dag används det för en mängd olika ändamål, bland annat […]