NeedlePoint

wood-1728019_1280

4 Tips till dig som Arbetar med Motorsåg

Motorsågar är en vanlig maskin på byggplatser och i trädgårdar. De används för att hantera allt från timmer och trä till barrträd. Men med den användning av maskiner kommer också ansvar och säkerhetsrisker. Här är fyra tips som kan hjälpa dig att arbeta säkert och effektivt med din motorsåg.

Bär säkerhetsutrustning

Innan du börjar använda din motorsåg, se till att du bär den rätta utrustningen som sågskyddsbyxor och dylikt. Det innefattar skyddsglasögon, hörselskydd, handskar och kängor med tungt skydd som kan skydda dig mot sågens vibrationer. Du bör också ha på dig byxor som är förstärkta med Kevlar för att skydda dina ben om kedjan skär igenom.

Planera ditt arbete

Planera noggrant för att säkerställa att du har alla verktyg och material du behöver och att arbetsområdet är säkert för dig och dina kollegor. Var medveten om elektriska ledningar och få inte motorsågen i kontakt med metall och håll vänster hand på maskinens handtag medan du använder höger hand för att kontrollera sågens bördor.

Utbildning och erfarenhet

Medan alla kan använda en motorsåg, krävs det erfarenhet och träning för att använda den på ett säkert och effektivt vis. Om du är ny på motorsågsvärlden, bör du överväga att ta en utbildning med en erfaren instruktör. Utbildning kan också lära dig om olika tekniker som gör att du kan använda maskinen mer effektivt.

Underhåll din motorsåg

Före varje användning av motorsågen bör du inspektera din motorsågskedja och fjäder för att se till att de är i gott skick. Om det behövs, justera kedjan och olja kedjan för att reducera friktion. Du bör också ta bort skräp från sågens kropp och insidan av luftfiltret. En regelbunden service- och underhållsplan kommer att förlänga livslängden av din motorsåg och göra den mer effektiv.

Sammanfattning

Motorsågar är föremål för hårda arbete och de används oftast för arbete som kräver precision. Att arbeta med en motorsåg innebär en hög nivå av ansvar, så du bör alltid följa dessa 4 tips för att säkerställa att du arbetar säker och effektivt med din motorsåg. Bär alltid rätt utrustning, planera ditt arbete, underhåll maskinen och utbilda dig själv för att undvika olyckor och skador. Så länge du följer dessa fyra grundläggande tips, kommer du att ha en återkommande framgångsrik upplevelse med din motorsåg.