NeedlePoint

pexels-pixabay-209251

Fördelar med kallavfettning

Kallavfettning är ett effektivt sätt att avlägsna fett och olja från en mängd olika ytor. Den består av någon typ av lösningsmedel, t.ex. nafta, lågaromatisk nafta eller någon typ av paraffiner, tillsammans med en liten mängd ytaktiva ämnen. Kallfett reagerar inte bra med vatten och kommer att smeta och kladda om det sprutas på en våt yta (även om det finns undantag). Låt oss dyka ner i fördelarna med kallavfettning och hur det kan hjälpa din verksamhet.

Säkerhet

En stor fördel med kall avfettning är att den är mycket säkrare än varm avfettning. Vid varm avfettning används lättantändliga lösningsmedel som kräver särskilda ventilationssystem för att garantera säkerheten vid hantering av dem. Vid kallavfettning används dock inga farliga kemikalier eller lösningsmedel, så de behöver inte hanteras försiktigt som lösningsmedel för varmavfettning gör. Detta innebär mindre risk för arbetstagare som annars skulle kunna utsättas för potentiellt farliga kemikalier och ångor.

Kostnadseffektivitet

Kalla avfettningsmedel är också mer kostnadseffektiva än varma avfettningsmedel eftersom de saknar farliga kemikalier och lösningsmedel. Det finns inget behov av särskilda ventilationssystem för att hantera lösningsmedlen på ett säkert sätt, vilket kan spara företag hundratals eller till och med tusentals dollar enbart i installationskostnader. Eftersom små mängder ytaktiva ämnen används i kalla avfettningsmedel snarare än stora mängder som i varma avfettningsmedel är dessutom kostnaden per gallon betydligt lägre för kalla lösningar än för varma.

Miljöpåverkan

Slutligen har kalla rengöringslösningar en mycket mindre miljöpåverkan än traditionella varma lösningar eftersom de inte innehåller några farliga kemikalier eller lösningsmedel som kan läcka ut i mark eller vattendrag om de kastas felaktigt. Kalla rengöringsmedel producerar också färre ångor när de används, vilket gör dem bättre för användning inomhus såväl som utomhus där luftkvaliteten kan vara ett problem. Detta gör dem idealiska för företag som vill minska sitt koldioxidavtryck eller som helt enkelt vill upprätthålla en säker arbetsmiljö för både anställda och kunder.

Allt som allt kan kallavfettning ge många fördelar jämfört med traditionella varma rengöringslösningar samtidigt som den fortfarande är effektiv för att snabbt och effektivt avlägsna fett och olja från ytor. Det är inte bara säkrare för arbetstagarna utan också mer kostnadseffektivt på grund av avsaknaden av farliga material och den minskade miljöpåverkan jämfört med traditionella rengöringsmetoder. Av dessa skäl väljer många företag att gå över till att använda kalla rengöringsmedel i stället för traditionella varma när det är möjligt. Om du letar efter ett effektivt men säkert sätt att rengöra feta ytor bör du överväga att använda kalla rengöringslösningar som du hittar på Equipmentstore.se!