NeedlePoint

Varningsskyltar i plåt och lasergraverade skyltar

Lasergraverade skyltar för företaget

Det finns många olika typer av graverade skyltar som kan användas på en arbetsplats. Skyltar på arbetsplatsen är en viktig del av alla företag och organisationer. De bidrar till att garantera de anställdas och kundernas säkerhet. Det finns ett brett utbud av arbetsplatsskyltar, från hälso- och säkerhetsskyltar till rena reklamskyltar. Det är viktigt att välja rätt typ av skylt för dina behov, samt att se till att den placeras på en lämplig plats så den fyller sin funktion.

När man väljer arbetsplatsskyltar är det viktigt att tänka på deras syfte och synlighet. Om du till exempel letar efter skyltar för att marknadsföra ditt varumärke måste du välja sådana som är iögonfallande och synliga samt följer ett standardiserat regelverk. Om du letar efter skyltar för att förbättra säkerheten på din arbetsplats måste du välja sådana som är lätta att förstå och följa.

När behöver du upplysa med standardiserade påbudsskyltar eller förbudsskyltar

Varningsskyltar varnar människor för potentiella faror i området. De har ofta en gul bakgrund med en svart symbol eller text. Vägvisningsskyltar talar om för människor vart de ska gå eller vad de ska göra. De har vanligtvis en blå bakgrund med vit text eller symboler. Informationsskyltar ger människor information om vad som händer i området. De har ofta en grön bakgrund med vit text eller symboler.

Det finns många olika sätt att märka upp en arbetsplats. Det vanligaste sättet är att använda skyltar för att ange var folk får och inte får gå. Skyltar kan också användas för att ange var brandutgångar, nödutgångar och andra säkerhetsanordningar finns.På vissa arbetsplatser är det också vanligt att använda skyltar för att ange företagets eller avdelningens namn. Detta kan vara till hjälp för besökare som inte är bekanta med byggnadens utformning. Det kan också hjälpa de anställda att lättare hitta runt.

Vissa skyltar, t.ex. skyltar om rökförbud, är lagstadgade i vissa länder. Andra rekommenderas helt enkelt av säkerhetsskäl. Det är viktigt att följa de relevanta myndigheternas rekommendationer när du väljer skyltar för din arbetsplats.

Några vanliga typer av arbetsmiljöskyltar

  • Varningsskyltar – dessa skyltar varnar människor för potentiella faror i området. De kan ha bilder eller text på sig och kan vara färgade i orange eller gult för att visa att de är varningsskyltar.
  • Vägvisningsskyltar – dessa skyltar ger anvisningar till människor i området. De kan ha en pil som pekar i den riktning som personen ska gå, eller de kan lista de olika riktningar som finns.
  • Informativa skyltar – dessa skyltar ger information om något i området. De kan ha text eller bilder på sig och kan vara färgade i blått eller grönt för att visa att de är informativa skyltar