NeedlePoint

pexels-tiger-lily-4481257

Sänk kostnaderna med 3PL lager

Att driva ett företag i dagens snabbt föränderliga marknad kan vara en utmaning. Ett av de stora hindren för företag idag är att minska omkostnaderna samtidigt som effektiviteten ökas. För företag som har stora lagerkostnader kan det vara fördelaktigt att överväga att använda tredjepartslogistik, 3PL. I denna blogg kommer vi att utreda vad 3PL lager innebär och hur det kan hjälpa företag att sänka sina lagerkostnader.

Vad är 3PL?

Tredjepartslogistik eller 3PL, är det när företag outsourcar sin logistik till en tredjepartsleverantör. Detta innebär att företaget inte längre behöver äga sitt eget lager och hantera alla de administrativa uppgifterna som följer med det. Istället anlitar de en 3PL-leverantör för att hantera sin logistik och lagerhantering. Företag och organisationer använder 3PL som en lösning för att förbättra sin leveranskedja genom att öka effektiviteten och minska kostnaderna.

Hur fungerar 3PL?

3PL-leverantören ansvarar för allt som har att göra med lagerhantering. Från att lagra ditt lager i deras egna lagerlokaler och hantera ut- och inleveranser, till att utföra kvalitetskontroller och beställningar. Detta ger företag friheten att fokusera på sin kärnverksamhet och lämna logistiken i händerna på experter.

Fördelar med 3PL lager

Det finns flera fördelar med att använda en 3PL-leverantör för lagerhantering. För det första minskar det kostnaderna som är förknippade med att äga en logistik och ett lager själv. Företaget slipper köpa lager förvaringslösningar och verktyg, anställa personal och betala för städning och underhåll av lagerlokalerna. För det andra kan företaget öka sin effektivitet genom att outsourca lagerhanteringsprocesserna till experter. Den extra tid som frigörs kan användas för att öka produktiviteten i affären och på så sätt minska kostnaderna ännu mer.

Flexibilitet

3PL ger också företag en högre grad av flexibilitet. Detta betyder att företaget kan skala upp eller ner sin lagerhantering efter behov och efter volym. Det innebär också att problem som inträffar vid hanteringen av lager kan lösas snabbt och effektivt av tredjeparten, vilket dessutom ökar hastigheten för sändningar.

Främja tillväxt

Att outsourca till en 3PL-leverantör kan också hjälpa företag att växa. Genom att minimera lager och logistik kostnaderna kan företaget fokusera på sin kärnprodukt och verksamhet och utöka verksamheten.

Sammanfattning

Att använda en 3PL-leverantör för lagerhantering kan hjälpa företag att minska kostnaderna och öka effektiviteten. Fördelarna med att outsourca denna del av affärsverksamheten överväger kostnaderna, och kan hjälpa företag att öka sin tillväxt. Om du funderar på att minska dina lagerkostnader bör du överväga att använda en 3PL-leverantör som Boxflow, ett logistikföretag i Sverige.