NeedlePoint

Utbildning av Grupp och Ledare UGL

Utbildning av Grupp och Ledare, UGL

Fördelar med Utbildning av Grupp och Ledare, UGL

Grupp- och ledarskapsutbildningar är ofta mest anpassad för chefer och ledare och hur man ska hantera sina medarbetare. På vissa företag behövs det ofta ett toppstyrande. Men i dem flesta fall mår företaget bättre av att integrera samtliga för att varje individ ska få en djupare förståelse i hur man bäst kan använda sina styrkor för att vara en bra medarbetare, ledare och hur ett chefskap ska se ut i denna typ av organisation. 

Vad är ett upplevelsebaserat lärande?

Utbildningar som denna drar nytta av att gruppen tränas upp i aktivt beslut, problemlösning där gruppmedlemmen inte känner deltagarna sedan tidigare och du i din grupp tränas i svårigheten att skapa hållbara beslut som tar vara på allas kompetenser och bidrag och genom det skapas en bättre ledare. Du tränas i ledarskapet och dessa påverkan, kommunikation, konflikthantering och hur du ger konstruktiv feedback som tar gruppen framåt. 

UGL utbildning, Utbildning av Grupp och Ledare

En UGL utbildning passar väldigt bra in för att på ett kvalitetssäkert sätt få en upplevelsebaserad utbildning där de nyvunna kunskaperna är applicerbara direkt. Kursen passar även bra för medarbetare som idag inte har något direkt uttalat personalansvar. 

Modellerna som kursen utgår från i stora drag baseras på Susan Wheelans evidensbaserade forskning för att skapa aktiva, effektiva och välmående grupper med ett aktivt medarbetaransvar. Forskningen om mellanmänskliga relationer och konsekvenser av olika beteenden som utförs av Dr Will Schutz. I övrigt så används system och metoder för ett utvecklande eller transformerande ledarskap vilket är kärnan i moderna organisationer.

CoreCodes handledare är certifierade av Försvarshögskolan

Samtliga handledare på CoreCode är certifierade av Försvarshögskolan som kvalitetssäkrar utbildningen. Du tränas av handledare som utöver detta även innehar en UGL certifiering (Utbildning av Grupp och Ledare) har gått utbildningar i THE (The Human Effect, den mänskliga effekten/påverkan) JGL (Jämställdhet Genus Ledarskap). På detta sätt så får du en garanterad kunskap inom området och en utbildning av högsta kvalitet som bygger på ett upplevelsebaserat lärande under 5 dagar över totalt 48 timmars utbildningstid och du kommer efter  kursen få konkreta modeller och verktyg att fortsätta arbetet med på ditt företag.