NeedlePoint

daniel-tausis-loeqHoa1uWY-unsplash

Säkra din byggnad mot brand

Aktivt brandskydd

Aktivt brandskydd består vanligtvis av brandvarnare, sprinklersystem och rökdetektorer för att meddela brandkåren om en pågående brand eller spridning av rök. I vissa fall kan denna typ av brandförebyggande släcka en mindre brand eller varna boende för en pågående brand, som sedan kan lämna innan branden börjar.

Passivt brandskydd

Passiv fungerar lite annorlunda och förhindrar mest brandens hastighet och spridning. Det innebär att brandkåren kommer innan byggnaden överhettas helt och innan branden når allas lägenhet. Passivt brandskydd är mycket flexibelt då det sparar en stor del av byggnaden då branden är isolerad från andra lägenheter. Passivt brandskydd förhindrar brandspridning genom ventilation och kabelkanaler genom skarvar,brandskyddande färg och brandtätning.