NeedlePoint

pexels-fauxels-3184405

Vad gör en strateg för hälsa och säkerhet?

I takt med att arbetsmiljötänket fortsätter att utvecklas ser fler och fler företag värdet av att ha en arbetsmiljöstrateg i sitt team. Men vad gör egentligen en arbetsmiljöstrateg? I korthet är en strateg ansvarig för att utveckla och genomföra strategier och förfaranden som hjälper till att skydda de anställda från olyckor, skador och exponering för farliga ämnen.

En arbetsmiljöstrateg arbetar vanligtvis nära företagets ledning för att se till att alla anställda är medvetna om de risker som är förknippade med deras arbetsuppgifter och att de har den utbildning och de resurser som de behöver för att vara säkra. Dessutom ansvarar arbetsmiljöstrateger ofta för att genomföra revisioner av företagets anläggningar och verksamhet för att identifiera potentiella risker. När riskerna väl har identifierats arbetar strategerna tillsammans med ledningen för att utarbeta planer för att minska riskerna.

Arbetsmiljöstrateger spelar en viktig roll för att se till att företagen följer gällande bestämmelser. De fungerar också som en resurs för anställda som har frågor eller funderingar om hälso- och säkerhetsfrågor. I vissa fall kan strateger arbetsplatsstrategi uppmanas att undersöka olyckor eller incidenter för att fastställa grundorsaken och ge rekommendationer för att förhindra att liknande incidenter inträffar i framtiden.

Som du ser är det mycket som krävs för att bli strateg för hälsa och säkerhet. Om ditt företag genomgår en förändringsperiod kan en strateg i ditt team bidra till att se till att de anställda hålls säkra under hela processen.