NeedlePoint

Vad gör en strateg för hälsa och säkerhet?

I takt med att arbetsmiljötänket fortsätter att utvecklas ser fler och fler företag värdet av att ha en arbetsmiljöstrateg i sitt team. Men vad gör egentligen en arbetsmiljöstrateg? I korthet är en strateg ansvarig för att utveckla och genomföra strategier och förfaranden som hjälper till att skydda de anställda från olyckor, skador och exponering för […]

Vikten av att kontrollera ventilationen i svenska hem

I Sverige är det lagstadgat att ha en OVK-besiktning var sjätte år. OVK står för obligatorisk ventilationskontroll och det är oerhört viktigt att kontrollera ventilationen i alla bostäder i Sverige. Detta eftersom dålig ventilation kan leda till en rad problem, till exempel mögeltillväxt som kan orsaka allvarliga hälsoproblem. Mögel Mögeltillväxt är ett av de vanligaste […]