NeedlePoint

pexels-charlotte-may-5824889

Vikten av att kontrollera ventilationen i svenska hem

I Sverige är det lagstadgat att ha en OVK-besiktning var sjätte år. OVK står för obligatorisk ventilationskontroll och det är oerhört viktigt att kontrollera ventilationen i alla bostäder i Sverige. Detta eftersom dålig ventilation kan leda till en rad problem, till exempel mögeltillväxt som kan orsaka allvarliga hälsoproblem.

Mögel

Mögeltillväxt är ett av de vanligaste problemen i samband med dålig ventilation. Mögel trivs i fuktiga miljöer och kan orsaka allvarliga hälsoproblem, till exempel luftvägsinfektioner och allergiska reaktioner. Dessutom kan mögel skada bostadens struktur och minska dess värde.

Enligt Naturvårdsverket finns det två typer av mögel som är särskilt farliga: svartmögel och vitmögel. Svartmögel släpper ut gifter i luften som kan orsaka en rad olika hälsoproblem, bland annat huvudvärk, illamående och yrsel. Vitmögel släpper ut sporer som kan utlösa astmaattacker och andra luftvägsproblem.

Hälsoproblem i samband med dålig ventilation

Förutom andningsproblem kan dålig ventilation också leda till ett antal andra hälsoproblem. Det har till exempel kopplats till en ökad risk för hjärt- och kärlsjukdomar och stroke. Dålig ventilation kan också förvärra symptom på allergier och astma.

Lösningen: OVK-besiktning

Det bästa sättet att förebygga de problem som är förknippade med dålig ventilation är att ha en årlig OVK-inspektion. Detta kommer att säkerställa att ditt hems ventilationssystem uppfyller kraven och fungerar som det ska. Under en OVK-inspektion kommer en tekniker att testa luftkvaliteten i ditt hem och se till att ditt ventilationssystem ger tillräckligt med frisk luft. De kommer också att kontrollera om det finns några läckor i ditt kanalsystem och se till att dina ventiler är fria från hinder.

Slutsats

Det är uppenbart att dålig ventilation kan leda till ett antal allvarliga problem, allt från mögeltillväxt till luftvägsinfektioner. Det är därför det är så viktigt att ha en årlig OVK-inspektion. Detta kommer att säkerställa att ditt hems ventilationssystem uppfyller krav för energideklaration och fungerar som det ska. En OVK-inspektion kan spara dig mycket pengar i det långa loppet genom att förhindra kostsamma reparationer eller hälsoproblem i samband med dålig luftkvalitet.