NeedlePoint

pexels-doug-brown-6507548

Friggebodens historia

Vart kommer namnet Friggebod ifrån?

Under den tiden som Birgit Friggebo var bostadsminister kom den populära stugan kom till, men det var hennes företrädare, Elvy Olsson, som 1978 ville förenkla bygglovsprövningar och få bort krångel. Bygglov för allt från förråd till hundkojor. Regeringen lät göra en utredning och till slut fick vi inte bara bygga en friggebod utan även andra saker förändrades som att vi nu fick ändra kulör på husen inom rimliga gränser. Namnet kommer alltså från Birgit Friggebos efternamn, men upphovsmannen eller kvinnan till det är ännu okänd.

Kort historia

Från början var de flesta bodar som byggdes ritade av ägaren. Mycket inspiration hämtades från lekstugor eller förråd och blev ofta som små repliker av huvudbyggnaden. Bodens karaktär har dock förändrats de senaste åren. Fler samtida formspråk växer fram och nya material prövas hela tiden. I många fall har kvaliteten på boden förbättrats, med en lyxigare inredning, bättre material och mekanisk utrustning. Det kom också till ett par tillverkare av friggebodar.

Attefallshus

Från den 2 juli 2014 tillåter en ändring i plan- och bygglagen att bygga utan bygglov att bygga en annan typ av byggnad på upp till 25 kvm (senare utökat till 30 kvm) och en nockhöjd är 4,0 meter. Den kallades attefallshus, namn efter Stefan Attefall.