NeedlePoint

pexels-pixabay-261857

Ta hjälp med korrekturläsning

Att skriva akademiska och vetenskapliga artiklar är inte lätt. Många gör slarviga misstag som gör texten obegriplig och i vissa fall helt oläslig. När det gäller vetenskapliga texter är det vanligt att översätta texter från svenska till engelska för publicering i internationell forskning eller tidskrifter.

När du skriver akademiska artiklar måste ditt språk vara objektivt och sakligt. Det är svårare än det låter, och det är lätt att missa när man skriver text. Ett enkelt knep för att göra text opersonlig är att söka efter personliga pronomen som ”jag”, ”vi” och ”dem” i hela texten.

Om du behöver hjälp med översättning, korrekturläsning eller språkgranskning av vetenskapliga texter kan Gullvi Nilsson Översättningar tillhandahålla sådana tjänster.