NeedlePoint

pexels-max-fischer-5212345-1-1

Vad är BAS P / BAS U?

Byggherren ska utse lämpliga byggarbetsmiljösamordnare, en för planeringen och projekteringen (Bas-P) och en för utförandet av arbetet (Bas-U). Bas-P samordnar projektörerna, alltså de arkitekter, konstruktörer och andra som medverkar i planeringen och projekteringen.